نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: شناسایی چاه‌های مؤثر در تعیین عمق آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی


صفحات: 40-50

DOI: 10.22067/jsw.v31i1.48750

چکیده
در بسیاری از مطالعات به علت وجود حجم بسیار زیادی از اطلاعات، فرآیند تحلیل داده‌ها بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است. آنالیز مؤلفه‌های اصلی، از جمله روش‌هایی است که با شناسایی داده‌های کم اهمیت، داده‌هایی که بیشترین سهم را در توجیه واریانس دارند، حفظ می‌کند. در این تحقیق، میانگین سالانه سطح آب زیرزمینی ۵۱ چاه بهره‌برداری با طول آماری ۱۰ ساله (۱۳۸۱-۱۳۹۰) با استفاده از تکنیک آنالیز مؤلفه‌های اصلی مورد بررسی قرار گرفت تا چاه‌های مؤثر در تعیین سطح تراز آب زیرزمینی این دشت مشخص گردد. با شناسایی چاه‌های با اهمیت، نقاط مهم جهت نمونه‌برداری معلوم می‌شود و پایش‌ تراز آب زیرزمینی صرفاً در این چاه‌ها انجام می‌گردد. به این وسیله می‌توان تا حد زیادی در هزینه و زمان مطالعات صرفه‌جویی کرد. با انجام آنالیز مؤلفه‌های اصلی، اهمیت نسبی هر چاه بین ۰ (برای چاه غیر مؤثر) تا ۱ (برای چاه کاملا مؤثر) محاسبه شد. با حذف چاه‌های کم اهمیت که تعداد آن‌ها حدوداً نصف کل چاه‌ها است، ضریب تغییرات سطح ایستابی از ۳۸/۱ به ۷۲/۰ (۵۰ درصد) کاهش یافت و خطای تعیین سطح ایستابی کمتر از ۱۵ درصد به دست آمد که دلیل آن را می‌توان حذف چاه‌هایی عنوان کرد که میانگین تراز آب آن‌ها اختلاف چشمگیری با چاه‌های باقی‌مانده دارد.

کلمات کلیدی:   آب زیرزمینی; پایش; دشت ارومیه; چاه مؤثر; ضریب تغییرات

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 97

بازدید: 293

تاریخ دریافت: 1394/05/08 , تاریخ پذیرش: 1395/05/24 , تاریخ انتشار: 1395/09/21