دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد

نفیسه سیدنژادگل خطمی; سید حسین ثنائی‌نژاد; بیژن قهرمان; حجت رضائی پژند
تعداد مشاهده : 861 صفحه 1-9 PDF

افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع

علیرضا مقدم; امین علیزاده; علی نقی ضیایی; علیرضا فریدحسینی; دانیال فلاح هروی
تعداد مشاهده : 690 صفحه 22-34 PDF
تعداد مشاهده : 503 صفحه 35-45 PDF
تعداد مشاهده : 692 صفحه 46-60 PDF
تعداد مشاهده : 753 صفحه 82-91 PDF
تعداد مشاهده : 640 صفحه 92-100 PDF

پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس

علی سودمند; علیرضا کریمی; فرهاد خرمالی; حجت امامی
تعداد مشاهده : 587 صفحه 101-110 PDF
تعداد مشاهده : 714 صفحه 111-126 PDF

نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در یک خاک آلوده

فاطمه تقوی قاسم خیلی; همت اله پیردشتی; محمدعلی تاجیک قنبری; محمدعلی بهمنیار
تعداد مشاهده : 749 صفحه 157-165 PDF

ارزیابی مدل‌های HYDRUS-2D و SEEP/W در برآورد پیاز ‌رطوبتی آبیاری قطره‌ای ثقلی سطحی‌ و زیرسطحی

محمد قربانیان; محمدصادق منجزی; حامد ابراهیمیان; عبدالمجید لیاقت
تعداد مشاهده : 1077 صفحه 179-189 PDF
تعداد مشاهده : 570 صفحه 190-202 PDF
تعداد مشاهده : 560 صفحه 203-218 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه