دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مدل‌سازی ترکیب ایزوتوپی O18 و H2 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره

میراحمد موسوی شلمانی; امیر لکزیان; علی خراسانی; ولی فیضی اصل; علی محمودی; اعظم برزویی; علی شیرزادی گلزار

ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی

مرجان قائمی; علیرضا آستارایی; مهدی نصیری محلاتی; سید حسین ثنایی نژاد; حجت امامی

روندیابی تغییرات نیاز آبی گیاه مرجع و متغیرهای هواشناختی مرتبط با آن در آذربایجان شرقی

سعید جهانبخش; علی محمد خورشید دوست; حمید میرهاشمی; هابیل خرمی حسین حاجلو; معصومه تدینی

تأثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای

محمد رضا نیک پور; داود فرسادی زاده; علی حسین زاده دلیر; جواد بهمنش; فرزین سلماسی

مقایسه مدلهای CE-QUAL-W2 و DYRESM در شبیه‌سازی توزیع دما در مخزن سد پانزده خرداد

محمدابراهیم خواجه پور; افشین اقبال زاده; مجتبی شیاسی ارانی; مرتضی افتخاری; میترا جوان

مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران

محمد ناظری تهرودی; کیوان خلیلی; مرضیه عباس زاده افشار; زهرا ناظری تهرودی

پیش بینی جریان رودخانه با محاسبات نرم

مجید منتصری; سروین زمان زاد قویدل