دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

مدل‌سازی ترکیب ایزوتوپی O18 و H2 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره

میراحمد موسوی شلمانی; امیر لکزیان; علی خراسانی; ولی فیضی اصل; علی محمودی; اعظم برزویی; علی شیرزادی گلزار
تعداد مشاهده : 541 صفحه 239-252 PDF
تعداد مشاهده : 710 صفحه 253-266 PDF
تعداد مشاهده : 1023 صفحه 267-275 PDF

ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی

مرجان قائمی; علیرضا آستارایی; مهدی نصیری محلاتی; سید حسین ثنایی نژاد; حجت امامی
تعداد مشاهده : 617 صفحه 276-285 PDF
تعداد مشاهده : 537 صفحه 286-295 PDF

روندیابی تغییرات نیاز آبی گیاه مرجع و متغیرهای هواشناختی مرتبط با آن در آذربایجان شرقی

سعید جهانبخش; علی محمد خورشید دوست; حمید میرهاشمی; هابیل خرمی حسین حاجلو; معصومه تدینی
تعداد مشاهده : 526 صفحه 296-306 PDF

تأثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای

محمد رضا نیک پور; داود فرسادی زاده; علی حسین زاده دلیر; جواد بهمنش; فرزین سلماسی
تعداد مشاهده : 482 صفحه 307-318 PDF
تعداد مشاهده : 633 صفحه 330-342 PDF

مقایسه مدلهای CE-QUAL-W2 و DYRESM در شبیه‌سازی توزیع دما در مخزن سد پانزده خرداد

محمدابراهیم خواجه پور; افشین اقبال زاده; مجتبی شیاسی ارانی; مرتضی افتخاری; میترا جوان
تعداد مشاهده : 778 صفحه 343-352 PDF
تعداد مشاهده : 604 صفحه 353-364 PDF

مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران

محمد ناظری تهرودی; کیوان خلیلی; مرضیه عباس زاده افشار; زهرا ناظری تهرودی
تعداد مشاهده : 717 صفحه 365-372 PDF

پیش بینی جریان رودخانه با محاسبات نرم

مجید منتصری; سروین زمان زاد قویدل
تعداد مشاهده : 608 صفحه 394-405 PDF
تعداد مشاهده : 418 صفحه 406-419 PDF
تعداد مشاهده : 791 صفحه 420-429 PDF
تعداد مشاهده : 501 صفحه 430-439 PDF