دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارزیابی عملکرد گیاه آفتابگردان (رقم فرخ) تحت تاثیر کم آبیاری سنتی و خشکی موضعی ریشه

عباس رضایی استخروییه; سپهر خوش قدم; مجتبی ابراهیمی سیریزی; عیلرضا بادیه نشین
تعداد مشاهده : 941 صفحه 867-875 PDF

اثرمدیریت های مختلف کم آبیاری بر طول ریشه گیاه ذرت

مهدی قیصری; محمد مهدی مجیدی; سید مجید میرلطیفی; محمد جواد زارعیان; سمیه امیری; سید محمد بنی فاطمی
تعداد مشاهده : 668 صفحه 890-898 PDF
تعداد مشاهده : 1689 صفحه 899-908 PDF

تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک

مجتبی شفیعی; بیژن قهرمان; بهرام ثقفیان; کامران داوری; مجید وظیفه دوست
تعداد مشاهده : 564 صفحه 909-917 PDF

بررسی امکان کاربرد آب شور در آبیاری قطره‌ای در جهت پایداری اراضی

محمد حسن لی; حامد ابراهیمیان; مسعود پارسی نژاد
تعداد مشاهده : 899 صفحه 918-929 PDF
تعداد مشاهده : 979 صفحه 9030-939 PDF

اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری

میترا رحمتی; غلامحسین داوری نژاد; محمد بنایان; مجید عزیزی
تعداد مشاهده : 834 صفحه 940-950 PDF
تعداد مشاهده : 1178 صفحه 964-975 PDF

شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن

پریسا میرحسینی موسوی; علیرضا آستارایی; علیرضا کریمی; غلامرضا کریمی
تعداد مشاهده : 734 صفحه 987-997 PDF

نقشه برداری رقومی سه بعدی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در منطقه دورود استان لرستان

روح الله تقی زاده مهرجردی; علیرضا امیریان چکان; فریدون سرمدیان
تعداد مشاهده : 612 صفحه 998-1010 PDF
تعداد مشاهده : 709 صفحه 1011-1024 PDF
تعداد مشاهده : 907 صفحه 1025-1036 PDF
تعداد مشاهده : 859 صفحه 1037-1047 PDF
تعداد مشاهده : 634 صفحه 1061-1071 PDF
تعداد مشاهده : 619 صفحه 1072-1083 PDF