دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 898 صفحه 1-11 PDF
تعداد مشاهده : 672 صفحه 12-22 PDF

اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک

سیده سهیلا نوربخش; مهدی قبادی نیا; عبدالرزاق دانش شهركی; محمدرضا نوری امام‌زاده‌ئی; روح الله فتاحی نافچی
تعداد مشاهده : 775 صفحه 35-47 PDF

تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

علیرضا کیانی; ابوطالب هزارجریبی; طیبه دهقان; مجتبی خوش روش
تعداد مشاهده : 706 صفحه 48-57 PDF

تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور

حجت قربانی واقعی; حسین علی بهرامی; رضا مظهری; علی حشمت پور
تعداد مشاهده : 1275 صفحه 58-66 PDF
تعداد مشاهده : 661 صفحه 67-84 PDF
تعداد مشاهده : 565 صفحه 102-113 PDF
تعداد مشاهده : 413 صفحه 114-125 PDF
تعداد مشاهده : 632 صفحه 126-138 PDF

بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت شیله سیستان

سکینه پورمند; احمد غلامعلی زاده آهنگر; عبدالحمید دهواری
تعداد مشاهده : 525 صفحه 139-150 PDF

مقایسه‌ نکویی شاخص‌های آماری مختلف برای ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک

سلمان میرزائی; شجاع قربانی دشتکی; حبیب خداوردی لو
تعداد مشاهده : 1085 صفحه 164-175 PDF

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم لوبیا چیتی

محمود محمدی; محمد جعفر ملکوتی; کاظم خاوازی; فرهاد رجالی; محمد حسین داوودی
تعداد مشاهده : 647 صفحه 176-187 PDF

جذب سطحی بور توسط کانی مسکوویت به عنوان تابعی از pH ، قدرت یونی محلول و نوع کاتیون

فریده زارع پور; محسن حمیدپور; حسین شیرانی; محمد حشمتی; جواد حسینی فرد
تعداد مشاهده : 840 صفحه 188-197 PDF

تأثیر قارچ‌ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه‌ای متفاوت

نسترن قاسم جوکار; حبیب اله نادیان; بیژن خلیل مقدم; مختار حیدری; محمد حسین قرینه
تعداد مشاهده : 605 صفحه 198-209 PDF

ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه

نگار سیابی; سید حسین ثنایی نژاد; بیژن قهرمان
تعداد مشاهده : 503 صفحه 225-238 PDF
تعداد مشاهده : 1385 صفحه 239-249 PDF