فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

الگوبندی و پیش‌بینی تقاضای آب شهر اصفهان با روند ضمنی و سری زمانی

حسین صادقی; علی محمد آخوند علی; میثم حداد; محمدرضا گلابی

تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجود

میثم مجیدی; امین علیزاده; مجید وظیفه دوست; علیرضا فریدحسینی

بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در خوی، استان آذربایجان غربی

آرزو تقی پور; سالار رضاپور; بهنام دولتی; رقیه حمزه نژادتقلیدآباد