دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

الگوبندی و پیش‌بینی تقاضای آب شهر اصفهان با روند ضمنی و سری زمانی

حسین صادقی; علی محمد آخوند علی; میثم حداد; محمدرضا گلابی
تعداد مشاهده : 776 صفحه 251-262 PDF
تعداد مشاهده : 340 صفحه 263-273 PDF

تحلیل خشک‌سالی‌های شمالغرب ایران با روش شاخص اکتشاف خشک‌سالی

سید بهروز حسینی; یعقوب دین پژوه; جعفر نیکبخت
تعداد مشاهده : 528 صفحه 295-310 PDF
تعداد مشاهده : 787 صفحه 311-321 PDF
تعداد مشاهده : 840 صفحه 336-349 PDF

تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجود

میثم مجیدی; امین علیزاده; مجید وظیفه دوست; علیرضا فریدحسینی
تعداد مشاهده : 2836 صفحه 350-373 PDF
تعداد مشاهده : 2092 صفحه 374-392 PDF
تعداد مشاهده : 446 صفحه 393-405 PDF
تعداد مشاهده : 666 صفحه 406-417 PDF

بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در خوی، استان آذربایجان غربی

آرزو تقی پور; سالار رضاپور; بهنام دولتی; رقیه حمزه نژادتقلیدآباد
تعداد مشاهده : 476 صفحه 418-431 PDF
تعداد مشاهده : 1363 صفحه 441-452 PDF
تعداد مشاهده : 414 صفحه 453-465 PDF
تعداد مشاهده : 408 صفحه 477-488 PDF
تعداد مشاهده : 479 صفحه 489-503 PDF