دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 11062 صفحه 334-354 PDF
تعداد مشاهده : 750 صفحه 355-366 PDF
تعداد مشاهده : 540 صفحه 377-391 PDF
تعداد مشاهده : 451 صفحه 392-404 PDF
تعداد مشاهده : 455 صفحه 405-415 PDF
تعداد مشاهده : 1602 صفحه 416-431 PDF

بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای

نادر نادری; رامین فضل اولی; میرخالق ضیا تبار احمدی; علی شاهنظری; سعید خاوری خراسانی
تعداد مشاهده : 482 صفحه 432-442 PDF

شناسایی و پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روش های زمین آماری در GIS (مورد مطالعاتی: منطقه میانکنگی؛ سیستان)

مسعود هاشمی; احمد غلامعلی زاده آهنگر; ابوالفضل بامری; فریدون سارانی; ابوالفضل حجازی زاده
تعداد مشاهده : 848 صفحه 443-458 PDF

بررسی اثر حاصلخیزی و بافت خاک بر تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی ذرت علوفه‌ای

محمد قربانیان کردآبادی; حمیده نوری; عبدالمجید لیاقت
تعداد مشاهده : 542 صفحه 459-471 PDF
تعداد مشاهده : 550 صفحه 472-483 PDF

تحلیل وضعیت اکسایش- کاهش و روند تحول خاک‎های شالیزار در یک توپوسکوئنس

جواد سیدمحمدی; لیلا اسماعیل نژاد; حسن رمضانپور; کامران افتخاری
تعداد مشاهده : 14702 صفحه 484-496 PDF

اثر گیاهان پیش کاشت بر شکل های شیمیایی مس در ریزوسفر و توده خاک و ارتباط آن با جذب مس بوسیله گندم

شهرزاد کبیری نژاد; محمود کلباسی; امیر حسین خوشگفتار منش; مهران هودجی هودجی; مجید افیونی
تعداد مشاهده : 510 صفحه 511-521 PDF
تعداد مشاهده : 506 صفحه 522-531 PDF
تعداد مشاهده : 825 صفحه 542-554 PDF
تعداد مشاهده : 772 صفحه 555-568 PDF

اثرات زئولیت و ورمی کمپوست بر تغییرات شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آلوده

محسن حمیدپور; لیلا اکبری; حسین شیرانی; علی اکبر محمدی
تعداد مشاهده : 430 صفحه 569-580 PDF
تعداد مشاهده : 474 صفحه 581-593 PDF
تعداد مشاهده : 343 صفحه 605-617 PDF
تعداد مشاهده : 745 صفحه 618-631 PDF
تعداد مشاهده : 418 صفحه 632-642 PDF
تعداد مشاهده : 581 صفحه 643-654 PDF