فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L)

محسن آذرنیا; عباس بیابانی; عبداللطیف قلی زاده; حمیدرضا عیسوند; ابراهیم غلامعلی پور علمداری

مدل‌سازی انتقال نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در یک خاک شنی اشباع

احمد فرخیان فیروزی; حسین حمیدی فر; محمدجواد امیری; مهدی بهرامی

شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی

حمید رضا بوستانی; مصطفی چرم; عبدالامیر معزی; نجف علی کریمیان; نعیمه عنایتی ضمیر; مهدی زارعی

مدل سازی میزان انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در زمین‌های کشاورزی استان کرمانشاه

شهاب احمدی دوآبی; مجید افیونی; مهین کرمی; صفورا مرآتی فشی