دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 435 صفحه 698-705 PDF
تعداد مشاهده : 630 صفحه 706-716 PDF
تعداد مشاهده : 426 صفحه 717-729 PDF
تعداد مشاهده : 509 صفحه 730-742 PDF
تعداد مشاهده : 459 صفحه 743-757 PDF
تعداد مشاهده : 730 صفحه 796-804 PDF
تعداد مشاهده : 511 صفحه 805-816 PDF

بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L)

محسن آذرنیا; عباس بیابانی; عبداللطیف قلی زاده; حمیدرضا عیسوند; ابراهیم غلامعلی پور علمداری
تعداد مشاهده : 468 صفحه 817-828 PDF
تعداد مشاهده : 498 صفحه 829-841 PDF

مدل‌سازی انتقال نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در یک خاک شنی اشباع

احمد فرخیان فیروزی; حسین حمیدی فر; محمدجواد امیری; مهدی بهرامی
تعداد مشاهده : 326 صفحه 842-856 PDF
تعداد مشاهده : 289 صفحه 857-867 PDF
تعداد مشاهده : 580 صفحه 867-879 PDF
تعداد مشاهده : 422 صفحه 880-891 PDF
تعداد مشاهده : 437 صفحه 892-903 PDF

شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی

حمید رضا بوستانی; مصطفی چرم; عبدالامیر معزی; نجف علی کریمیان; نعیمه عنایتی ضمیر; مهدی زارعی
تعداد مشاهده : 308 صفحه 904-919 PDF
تعداد مشاهده : 345 صفحه 920-929 PDF
تعداد مشاهده : 413 صفحه 941-954 PDF

مدل سازی میزان انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در زمین‌های کشاورزی استان کرمانشاه

شهاب احمدی دوآبی; مجید افیونی; مهین کرمی; صفورا مرآتی فشی
تعداد مشاهده : 550 صفحه 968-983 PDF