دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 510 صفحه 1747-1757 PDF
تعداد مشاهده : 476 صفحه 1758-1772 PDF

بررسی تناسب آب زیرزمینی برای آبیاری و تغییرات آن در اراضی کشاورزی دشت گرمسار

لیلا بخشنده مهر; مجمدرضا یزدانی; علی اصغر ذوالفقاری
تعداد مشاهده : 560 صفحه 1773-1786 PDF
تعداد مشاهده : 395 صفحه 1787-1793 PDF
تعداد مشاهده : 546 صفحه 1794-1807 PDF
تعداد مشاهده : 578 صفحه 1820-1831 PDF
تعداد مشاهده : 391 صفحه 1832-1847 PDF

شبیه‌سازی الگوی جریان اطراف گروه ‌پایه کج با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

ملیحه سادات جعفری; سید علی ایوب زاده; مهدی اسمعیلی ورکی; محمد رستمی
تعداد مشاهده : 486 صفحه 1860-1873 PDF

پیش بینی مقادیر دبی روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل یادگیری کندرو

زهرا عبداللهی; عطااله کاویان; کاکا شاهدی; ندا عبداللهی; محمد جعفری
تعداد مشاهده : 439 صفحه 1874-1887 PDF

توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان (QDWB) و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور

سید سجاد رضوی کهنمویی; کامران داوری; بیژن قهرمان; علی نقی ضیائی; عزیزالله ایزدی; کاظم اسحاقیان; مهری شاهدی; فاطمه طالبی
تعداد مشاهده : 413 صفحه 1888-1904 PDF
تعداد مشاهده : 467 صفحه 1905-1917 PDF
تعداد مشاهده : 482 صفحه 1918-1929 PDF

اثر سیترات و آرژنین بر جذب نیکل توسط کانی های سپیولیت یزد و کلسیت

احمدرضا شیخ حسینی; حسین شریعتمداری; مهران شیروانی
تعداد مشاهده : 402 صفحه 1930-1940 PDF
تعداد مشاهده : 353 صفحه 1941-1953 PDF
تعداد مشاهده : 444 صفحه 1954-1963 PDF

تأثیر پوشش های گیاهی و مدیریت زمین بر بخش های کربن آلی خاک در حوضه گنبد، همدان

خدیجه سالاری نیک; محسن نائل; قاسم اسدیان; علی اکبر صفری سنجانی
تعداد مشاهده : 728 صفحه 1964-1977 PDF

تعیین عوامل مؤثر در رخداد فرسایش خندق پنجه ای در حوزه آبخیز آق امام(2)

مریم محمدابراهیمی; محمدرضا جوادی; مهدی وفاخواه
تعداد مشاهده : 440 صفحه 1978-1992 PDF
تعداد مشاهده : 459 صفحه 1993-2004 PDF
تعداد مشاهده : 615 صفحه 2019-2031 PDF

مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های حاشیه پلایای بجستان

محمد قاسم زاده گنجه ای; علیرضا کریمی کارویه; علی زین الدینی; رضا خراسانی
تعداد مشاهده : 566 صفحه 2046-2059 PDF
تعداد مشاهده : 422 صفحه 2060-2077 PDF
تعداد مشاهده : 401 صفحه 2078-2086 PDF

مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد

وجیهه محمدی ثابت; محمد موسوی بایگی; حجت رضائی پژند
تعداد مشاهده : 415 صفحه 2101-2114 PDF