فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شبیه‌سازی الگوی جریان اطراف گروه ‌پایه کج با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

ملیحه سادات جعفری; سید علی ایوب زاده; مهدی اسمعیلی ورکی; محمد رستمی

پیش بینی مقادیر دبی روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل یادگیری کندرو

زهرا عبداللهی; عطااله کاویان; کاکا شاهدی; ندا عبداللهی; محمد جعفری

توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان (QDWB) و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور

سید سجاد رضوی کهنمویی; کامران داوری; بیژن قهرمان; علی نقی ضیائی; عزیزالله ایزدی; کاظم اسحاقیان; مهری شاهدی; فاطمه طالبی

اثر سیترات و آرژنین بر جذب نیکل توسط کانی های سپیولیت یزد و کلسیت

احمدرضا شیخ حسینی; حسین شریعتمداری; مهران شیروانی

تأثیر پوشش های گیاهی و مدیریت زمین بر بخش های کربن آلی خاک در حوضه گنبد، همدان

خدیجه سالاری نیک; محسن نائل; قاسم اسدیان; علی اکبر صفری سنجانی

مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های حاشیه پلایای بجستان

محمد قاسم زاده گنجه ای; علیرضا کریمی کارویه; علی زین الدینی; رضا خراسانی

مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد

وجیهه محمدی ثابت; محمد موسوی بایگی; حجت رضائی پژند