دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 525 صفحه 1-10 PDF
تعداد مشاهده : 1062 صفحه 11-27 PDF

تأثیر تبدیل کاهش‌دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ریپل در شرایط هیدرولیکی مختلف

الهام روشنی; علی حسین زاده دلیر; داود فرسادی زاده; فرزین سلماسی
تعداد مشاهده : 300 صفحه 28-39 PDF
تعداد مشاهده : 569 صفحه 61-74 PDF
تعداد مشاهده : 663 صفحه 86-100 PDF
تعداد مشاهده : 311 صفحه 101-111 PDF

برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات

یاور پورمحمد; سید محمد موسوی بایگی; امین علیزاده; علی نقی ضیایی; محمد بنایان اول
تعداد مشاهده : 349 صفحه 112-126 PDF
تعداد مشاهده : 293 صفحه 127-143 PDF
تعداد مشاهده : 458 صفحه 144-155 PDF

استفاده از مدل‌های تجربی برای توصیف کینتیک جذب سطحی یون‌های منیزیم و فسفات رویکانی گئوتایت

ملیحه طالبی اتوئی; رسول راهنمایی; اسماعیل گلی کلانپا; محمد حسین داودی
تعداد مشاهده : 356 صفحه 179-191 PDF

نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

اکرم فرشادی راد; علیرضا حسین پور; شجاع قربانی; حمیدرضا متقیان
تعداد مشاهده : 395 صفحه 192-201 PDF
تعداد مشاهده : 364 صفحه 202-215 PDF

مقایسه ی توانایی نقشه های سنتی و رقومی در بیان پراکنش خاک‌ها با استفاده از شاخص‌های تفرق

زهره مصلح; محمد حسن صالحی; اعظم جعفری; عیسی اسفندیارپور بروجنی
تعداد مشاهده : 438 صفحه 230-240 PDF

ناپویاسازی کادمیم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتیت تثبیت‌شده با سدیم دودسیل سولفات

احمد فرخیان فیروزی; محمد جواد امیری; حسین حمیدی فر; مهدی بهرامی
تعداد مشاهده : 383 صفحه 241-253 PDF

بررسی قابلیت ماندگاری باکتری‌های حل‌کننده فسفات در گرانول فسفاته

هاجر رجبی‌هشجین; علیرضا فلاح; غلامرضا بخشی خانیکی
تعداد مشاهده : 267 صفحه 254-262 PDF
تعداد مشاهده : 336 صفحه 302-311 PDF
تعداد مشاهده : 220 صفحه 312-320 PDF
تعداد مشاهده : 213 صفحه 331-344 PDF