دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 385 صفحه 701-714 PDF
تعداد مشاهده : 458 صفحه 715-726 PDF

بررسی اثرات انواع خاکپوش بر کارایی مصرف آب وشاخص‌های رشد ذرت سینگل کراس 704

شکوفه نجف آبادی; محمدرضا نوری امامزاده ای; مهدی قبادی نیا; عبدالرزاق دانش شهرکی
تعداد مشاهده : 214 صفحه 727-737 PDF

ارزیابی مدل AquaCrop در برداشت‌های مختلف گیاه یونجه در اردستان

فرشید رمضانی; عباس کاویانی; هادی رمضانی اعتدالی
تعداد مشاهده : 337 صفحه 738-753 PDF

پی ریزی توابع انتقالی طیفی نقطه ای در برآورد فرسایش پذیری خاک در گستره VIS-NIR-SWIR

یاسر استواری; شجاع قربانی دشتکی; حسینعلی بهرامی; مهدی نادری; مژگان عباسی
تعداد مشاهده : 237 صفحه 797-810 PDF
تعداد مشاهده : 783 صفحه 811-821 PDF
تعداد مشاهده : 298 صفحه 835-845 PDF

بررسی تأثیر عوامل محیطی و گوگرد بازیافتی از پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد بر کیفیت خاک‌های کشاورزی

مریم تاج بخشیان; محمد حسین محمودی قرائی; اسدالله محبوبی; رضا موسوی حرمی; ایرج اجلالی
تعداد مشاهده : 132 صفحه 846-862 PDF

ارزیابی احتمال آلودگی آرسنیک در آب زیرزمینی دشت همدان ـ بهار با استفاده از روش‌های زمین آماری

مینا توزنده جانی; علیرضا سفیانیان; نورالله میرغفاری; محسن سلیمانی
تعداد مشاهده : 248 صفحه 874-885 PDF
تعداد مشاهده : 254 صفحه 900-914 PDF

تعیین روش بهینه پیش پردازش داده ها به منظور افزایش دقت شبیه سازی های شوری خاک سطحی (مطالعه موردی: منطقه مروست)

اعظم حبیبی پور; علی طالبی; علی اکبر کریمیان; فرهاد دهقانی; محمد حسین مختاری
تعداد مشاهده : 185 صفحه 915-928 PDF

مدل سازی آماری شوری خاک در پهنه های گسترده

یوسف هاشمی نژاد; مهدی همایی; علی اکبر نوروزی
تعداد مشاهده : 272 صفحه 929-942 PDF

تهیه داده‌های تلفیقی بارش ماهانه برای حوضه‌های آبریز جنوب غرب کشور با بکارگیری داده‌های شبکه‌ای APHRODITE و مشاهداتی

ایمان بابائیان; مریم کریمیان; حامد عاشوری; راهله مدیریان; لیلی خزانه داری; شراره ملبوسی; منصوره کوهی; آزاده محمدیان; ابراهیم فتاحی
تعداد مشاهده : 254 صفحه 969-984 PDF
تعداد مشاهده : 362 صفحه 985-1000 PDF