دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش

مهدی سلاح ورزی; بیژن قهرمان; حسین انصاری; کامران داوری
تعداد مشاهده : 191 صفحه 229-237 PDF

تأثیر آبیاری قطره¬ای و کپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم (Osteospermum ecklonis (DC) Norl) در دیوار سبز

فاطمه فتحی خشویی; محمدرضا نوری امامزادئی; احمدرضا قاسمی; مسعود قاسمی قهساره
تعداد مشاهده : 118 صفحه 253-266 PDF
تعداد مشاهده : 432 صفحه 283-298 PDF
تعداد مشاهده : 311 صفحه 299-312 PDF
تعداد مشاهده : 92 صفحه 313-325 PDF

زیست¬پالایی کادمیم با روش رسوب¬گذاری زیستی کربنات کلسیم در خاک شنی

سمیرا عبدالرحیمی; نسرین قربان زاده; اکبر فرقانی; محمد باقر فرهنگی
تعداد مشاهده : 98 صفحه 343-357 PDF

ارزیابی کیفیت خاک در بخشی از اراضی منطقه خشک و نیمه¬خشک دشت قزوین، ایران

سونا آذرنشان; فرهاد خرمالی; فریدون سرمدیان; فرشاد کیانی; کامران افتخاری
تعداد مشاهده : 183 صفحه 359-374 PDF

بررسی اثر کاربرد بیوچار و هیدروچار کاه گندم بر خصوصیات فیزیکی یک خاک لوم- شنی

ایمان نیک روش; سعید برومندنسب; عبدعلی ناصری; امیر سلطانی محمدی
تعداد مشاهده : 235 صفحه 387-397 PDF

تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط Rhizophagus irregularis در همزیستی با گیاه شبدر تحت سطوح نیتروژن

وحیده شعبانی زنوزق; ناصر علی‌اصغرزاد; جعفر مجیدی; رقیه حاجی بلند; بهزاد برادران; لیلی عاقبتی مالکی
تعداد مشاهده : 61 صفحه 399-413 PDF