فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش

مهدی سلاح ورزی; بیژن قهرمان; حسین انصاری; کامران داوری

تأثیر آبیاری قطره¬ای و کپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم (Osteospermum ecklonis (DC) Norl) در دیوار سبز

فاطمه فتحی خشویی; محمدرضا نوری امامزادئی; احمدرضا قاسمی; مسعود قاسمی قهساره

زیست¬پالایی کادمیم با روش رسوب¬گذاری زیستی کربنات کلسیم در خاک شنی

سمیرا عبدالرحیمی; نسرین قربان زاده; اکبر فرقانی; محمد باقر فرهنگی

ارزیابی کیفیت خاک در بخشی از اراضی منطقه خشک و نیمه¬خشک دشت قزوین، ایران

سونا آذرنشان; فرهاد خرمالی; فریدون سرمدیان; فرشاد کیانی; کامران افتخاری

بررسی اثر کاربرد بیوچار و هیدروچار کاه گندم بر خصوصیات فیزیکی یک خاک لوم- شنی

ایمان نیک روش; سعید برومندنسب; عبدعلی ناصری; امیر سلطانی محمدی

تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط Rhizophagus irregularis در همزیستی با گیاه شبدر تحت سطوح نیتروژن

وحیده شعبانی زنوزق; ناصر علی‌اصغرزاد; جعفر مجیدی; رقیه حاجی بلند; بهزاد برادران; لیلی عاقبتی مالکی