فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

پهنه¬بندی اجرای سامانه¬های آبیاری در اراضی حوضه رودخانه آجی¬چای

ناصر آریا آذر; ابوالفضل مجنونی هریس; رضا دلیر حسن نیا
بازدید: 41
بازدید: 32

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت

احمد رستگارنیا; مهدی کرمی; محمد غفوری
بازدید: 58

اثر مدیریت¬های مختلف زراعی بر برخی شاخص¬های فیزیکی کیفیت خاک

ارسلان صادقیان; غلام عباس صیاد; احمد فرخیان فیروزی; مجتبی نوروزی مصیر
بازدید: 83

مقایسه روش‎های ارزیابی پایداری خاکدانه به‎عنوان یکی از شاخص‎های کیفیت فیزیکی خاک

سعید سعادت; لیلا اسمعیل نژاد; حامد رضایی; رسول میرخانی; جواد سیدمحمدی
بازدید: 25

ارزیابی توابع کاهش جذب آب کاهو برگی (Red Salad Bowl) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه‌ای

الهه ذرتی پور; امیر سلطانی محمدی; ناصر عالم‌زاده‌انصاری
بازدید: 26

مطالعه ژنتیکی ارتباط خاک و زمین¬نما در منطقه خشک فاریاب، استان کرمان

زهرا مقبلی; حمیدرضا اولیایی; صالح سنجری; ابراهیم ادهمی
بازدید: 39