دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم

محمدرضا نوری امامزاده‌ئی; ابوذر رحمتی; بهزاد قربانی; عبدالرحمان محمدخانی
تعداد مشاهده : 798 PDF
تعداد مشاهده : 2388 PDF

تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت

علیرضا حیدری; رجب چوکان; عسكری تشکری; حسین کلانتری
تعداد مشاهده : 1191 PDF

بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا

مجید رحیمی زاده; احمد زارع فیض آبادی; علی كاشانی; علیرضا كوچكی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 767 PDF

جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی

بهاره رجبی; حبیب خداوردی‌لو; عباس صمدی; میرحسن رسولی صدقیانی
تعداد مشاهده : 1003 PDF

جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی

رقیه حمزه‌نژاد تقلیدآباد; حبیب خداوردی‌لو; شهرام منافی; سالار رضاپور
تعداد مشاهده : 1028 PDF

اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه

آسیه هادی نژاد; حسین خادمی; شمس اله ایوبی; حسن لطفی پارسا
تعداد مشاهده : 685 PDF

تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم

حمیدرضا جلیلی; علی حسین‌زاده دلیر; داوود فرسادی‌زاده
تعداد مشاهده : 810 PDF
تعداد مشاهده : 1103 PDF
تعداد مشاهده : 637 PDF
تعداد مشاهده : 633 PDF

ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای

مهدی پناهی; سید مجید میرلطیفی; فریبرز عباسی
تعداد مشاهده : 801 PDF

ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP

مریم نوابیان; محبوبه آقاجانی; مجید وظیفه‌دوست; مجتبی رضایی
تعداد مشاهده : 816 PDF

استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد

احد فعالیان; حسین انصاری; علی اشرف صدرالدینی
تعداد مشاهده : 624 PDF

بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران

سعید موحدی; حسین عساکره; علی اکبر سبزی پرور; ابوالفضل مسعودیان; زهره مریانجی
تعداد مشاهده : 817 PDF
تعداد مشاهده : 620 PDF

بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر

نوشین رمضانی; غلام‌عباس صیاد; عبدالرحمن برزگر; یعقوب منصوری; غلامحسین حق‌نیا; سلمان طاهری‌زاده
تعداد مشاهده : 961 PDF
تعداد مشاهده : 786 PDF
تعداد مشاهده : 695 PDF