دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 598 PDF

بررسی کارایی روی در ارقام مختلف لوبیای چیتی

محسن بیگی; غلامرضا ثواقبی; بابک متشرع زاده
تعداد مشاهده : 606 PDF
تعداد مشاهده : 848 PDF
تعداد مشاهده : 1300 PDF
تعداد مشاهده : 685 PDF
تعداد مشاهده : 872 PDF

بررسی اثر کاربرد گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف در یک خاک آهکی

صادق نجفی; حسین میرسید حسینی; ابراهیم علایی
تعداد مشاهده : 1703 PDF
تعداد مشاهده : 696 PDF
تعداد مشاهده : 1255 PDF

روندیابی تغییرپذیری مکانی کربن آلی خاک در کاربری‌‌های مختلف یک حوزه نیمه خشک

یحیی پرویزی; منوچهر گرجی; محمدحسین مهدیان; محمود امید
تعداد مشاهده : 692 PDF

مقایسه سه روش صحرایی اندازه گیری هدایت آبی اشباع در برخی خاک های ورتی‌سول و انتی‌سول

حسین مرادی باصری; شجاع قربانی دشتکی; جواد گیوی; حبیب خداوردی‌لو; بیژن خلیل مقدم

بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی)

سیدمهدی موسوی بایگی; علیرضا فریدحسینی; امین علیزاده; محمد اینانلو
تعداد مشاهده : 815 PDF

بررسی اثر تراکم بر ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک لوم

نوشین رمضانی; غلامعباس صیاد; عبدالرحمن برزگر; غلامحسین حق‌نیا; یعقوب منصوری
تعداد مشاهده : 726 PDF
تعداد مشاهده : 645 PDF