دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی

عاطفه نژندعلی; کاظم اسماعیلی; جواد فرهودی
تعداد مشاهده : 664 PDF
تعداد مشاهده : 828 PDF
تعداد مشاهده : 729 PDF
تعداد مشاهده : 789 PDF

ارزیابی مدل AquaCrop تحت شرایط مدیریت کم آبیاری سویا

حسین بابازاده; مهدی سرائی تبریزی
تعداد مشاهده : 1171 PDF
تعداد مشاهده : 695 PDF

بررسی عملکرد و بهره وری آب گیاه ذرت در سطوح مختلف ریسک تحت تاثیر تغییراقلیم در دوره 2039-2010

مریم روستایی; تیمور سهرابی; علیرضا مساح بوانی; محمدصادق احدی
تعداد مشاهده : 760 PDF
تعداد مشاهده : 669 PDF

تعیین آرایش مناسب قطره چکان ها در اراضی شیب دار دشت فتحعلی مغان

عادل محمدی; محمدحسن بیگلویی; محمدرضا خالدیان; علیرضا مریدنژاد; هما پورحاج شکر
تعداد مشاهده : 1209 PDF

تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا

نسرین قربان زاده; امیر لکزیان; غلامحسین حق نیا
تعداد مشاهده : 602 PDF
تعداد مشاهده : 640 PDF

بررسی تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان

علیرضا فرید حسینی; آتنا روشنی; مریم عرفانیان; محمد بنایان اول; امین علیزاده
تعداد مشاهده : 658 PDF

امکان سنجی کشت گیاه شوررست مرتعی Puccinellia distans در آب‌های شور نامتعارف

احمد عبدل زاده; مصطفی رقیمی; پویان مهربان; محسن قلیپور; ادریس میرزاعلی
تعداد مشاهده : 817 PDF

مدل سازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems)

حوریه مرادی; حسین انصاری; امین علیزاده; سید مجید هاشمی نیا; محمد نادریان فر
تعداد مشاهده : 824 PDF

برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرایط مختلف هواشناسی

نرجس عبدالمنافی جهرمی; محمد موسوی بایگی; علی نقی ضیائی
تعداد مشاهده : 636 PDF