دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN)

حسام سیدكابلی; علی محمد آخوندعلی; علیرضا مساح بوانی; فریدون رادمنش
تعداد مشاهده : 1120 صفحه 799-808 PDF
تعداد مشاهده : 1133 صفحه 809-817 PDF

تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت

لیلی سادات قرشی; غلامحسین حق نیا; امیر لکزیان; رضا خراسانی
تعداد مشاهده : 865 صفحه 818-825 PDF

تأثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر حاصلخیزی خاک در استان گیلان

بهارک شیرانپور; امیر بهرامی; محمود شعبانپور
تعداد مشاهده : 917 صفحه 826-831 PDF
تعداد مشاهده : 1649 صفحه 832-841 PDF

بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت

یاسر عباسی; عبدالمجید لیاقت; فریبرز عباسی
تعداد مشاهده : 1180 صفحه 842-853 PDF

استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه

حوریه مرادی; حسین انصاری; سید مجید هاشمی‌نیا; امین علیزاده; علی وحیدیان كامیاد; سید محمد جواد موسوی
تعداد مشاهده : 711 صفحه 854-863 PDF
تعداد مشاهده : 725 صفحه 864-872 PDF
تعداد مشاهده : 929 صفحه 886-896 PDF
تعداد مشاهده : 2548 صفحه 908-921 PDF

تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران

اسماء شعبانی; غلامحسین حق‌نیا; علیرضا کریمی; ملک مسعود احمدی
تعداد مشاهده : 721 صفحه 922-932 PDF
تعداد مشاهده : 1386 صفحه 933-942 PDF
تعداد مشاهده : 957 صفحه 968-978 PDF
تعداد مشاهده : 755 صفحه 979-989 PDF

بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری

محمدحسین نجفی مود; امین علیزاده; کامران داوری; محمد کافی; علی شهیدی
تعداد مشاهده : 744 صفحه 990-998 PDF

مقایسه پارامترهای بیلان آبی در اراضی شالیزاری سنتی و تسطیح شده شهرستان قائمشهر

میلاد باباپور گل افشانی; علی شاهنظری; میرخالق ضیاء تبار احمدی; قاسم آقاجانی
تعداد مشاهده : 951 صفحه 1010-1017 PDF

بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند

رضا رستمی جونقانی; کاظم اسماعیلی; علی نقی ضیائی; حسین انصاری; سعیدرضا خداشناس
تعداد مشاهده : 631 صفحه 1032-1041 PDF
تعداد مشاهده : 1036 صفحه 1042-1050 PDF

واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده

سمیه نظامی; سیدحسین نعمتی; حسین آرویی; عبدالرضا باقری
تعداد مشاهده : 846 صفحه 1051-1063 PDF