نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
جلد۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ افزایش کارایی نقشه حاصلخیزی خاک برای کشت برنج با استفاده از منطق فازی، AHP و GIS چکیده   PDF 14757
جواد سیدمحمدی ; لیلا اسماعیل نژاد ; حسن رمضانپور
جلد ۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ تحلیل وضعیت اکسایش- کاهش و روند تحول خاک‎های شالیزار در یک توپوسکوئنس چکیده   PDF 14394
جواد سیدمحمدی ; لیلا اسماعیل نژاد ; حسن رمضانپور ; کامران افتخاری
جلد ۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ توسعه یک چارچوب ریزمقیاس‌سازی به‌منظور برآورد تبخیر- تعرق مرجع زیرروزانه: ۱- مقایسه عملکرد برخی مدل‌های ریزمقیاس‌سازی داده‌های هواشناسی روزانه چکیده   PDF 10869
فرزین پرچمی عراقی ; سیّد مجید میرلطیفی ; شجاع قربانی دشتکی ; مجید وظیفه‌دوست ; عدنان صادقی لاری
جلد ۲۴ شماره ۵ سال ۱۳۸۹ ارائه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای چکیده   PDF 9718
علی روشنفکر ; جواد ظهیری ; سید محمود کاشفی پور
جلد۲۹ شماره ۵ سال ۱۳۹۴ مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن-مانتیث ASCE و پنمن-مانتیث فائو-۵۶ در مقیاس های زمانی زیرروزانه مختلف: یک مطالعه عددی چکیده   PDF 3677
فرزین پرچمی عراقی ; سیّد مجید میرلطیفی ; شجاع قربانی دشتکی ; عدنان صادقی لاری
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ کاربرد شبکه‌های عصبی آماری، فازی و پرسپترونی در پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه گنبد کاووس) چکیده   PDF 3112
سید محمد حسینی موغاری ; شهاب عراقی نژاد
جلد ۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ مقایسه اثرات دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی بر رشد و عملکرد درختان بارور پسته چکیده   PDF 3046
ناصر صداقتی ; سید جواد حسینی فرد ; اكبر محمدی محمدآبادی
جلد ۲۳ شماره ۲ سال ۱۳۸۸ ارزیابی روش بار افتان ساده شده در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک چکیده   PDF 2983
علیزاده علیزاده ; نظری نظری ; لیاقت لیاقت
جلد ۲۵ شماره ۵ سال ۱۳۹۰ تصحیح شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بر اساس انتخاب مناسب ترین تابع توزیع احتمال چکیده   PDF 2855
ابوالفضل مساعدی ; محمد قبائی سوق
جلد ۲۴ شماره ۳ سال ۱۳۸۹ برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی چکیده   PDF 2690
فرزین پرچمی عراقی ; سیدمجید میرلطیفی ; شجاع قربانی دشتكی ; محمدحسین مهدیان
1 - 10 (10)