نویسنده = ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2916

حسین انصاری؛ کامران داوری؛ سیدحسین ثنائی‌نژاد