نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 10
3. بررسی تغییرات عمقی و سطحی سرب و نیکل درخاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 394-405

10.22067/jsw.v0i0.24366

سلمان نعیمی مرندی؛ شمس اله ایوبی؛ حسین خادمی


4. اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12143

آسیه هادی نژاد؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی؛ حسن لطفی پارسا


6. توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11215

مریم محسنی سجادی؛ مجید افیونی؛ حسین خادمی؛ سید اسداله محسنی موحد؛ شمس اله ایوبی


8. تشکیل، طبقه‌بندی و کانی شناسی خاک‌های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3884

فاطمه نوروزی‌فرد؛ محمدحسن صالحی؛ حسین خادمی؛ علیرضا داوودیان‌دهکردی