نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 307-318

10.22067/jsw.v0i0.21819

محمد رضا نیک پور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فرزین سلماسی