نویسنده = ���������� ���������� ���������� Koorosh Vahid
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3251

فاطمه Koorosh Vahid کوروش وحید؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی؛ امین علیزاده؛ بنیامین نقوی