نویسنده = ������������ ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3252

محمدصادق غضنفری مقدم؛ امین علیزاده؛ مهیار ناصری مقدم؛ علیرضا فرید حسینی