نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پالایش برخی فلزات سنگین خاک توسط ذرت و کلزا در سیستم کشت منفرد و مخلوط

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 406-414

10.22067/jsw.v0i0.24368

یاسر عظیم زاده؛ حسین شریعتمداری


2. اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3610

محسن حمیدپور؛ محمود کلباسی؛ مجید افیونی؛ حسین شریعتمداری