نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3611

وحیدرضا وردی‌نژاد؛ تیمور سهرابی؛ نادر حیدری؛ شهاب عراقی‌نژاد؛ محمد فیضی