نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ضرایب ورودی گیاهی مدل WOFOST در شرایط کم آبیاری بخشی ریشه برای گیاه آفتابگردان

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 647-660

10.22067/jsw.v32i4.64170

سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رایینی؛ علی قدمی فیروز آبادی؛ ابراهیم امیری


3. تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3627

مجتبی رضایی؛ محمدکریم معتمد؛ عذرا یوسفی فلکدهی؛ ابراهیم امیری