نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3628

سیدحسین صدرقاین؛ مهدی اکبری؛ هادی افشار؛ محمدمهدی نخجوانی مقدم


2. استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3216

جواد طباطبایی یزدی؛ سیدابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مسعود قدسی؛ هادی افشار