نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. برآورد تبخیر از سطح آزاد آب با استفاده از سبال و مقایسه با روش‌های تجربی

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 537-548

10.22067/jsw.v0i0.78898

سیدامید میرمحمدصادقی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدحسن رحیمیان


2. تأثیر مدیریت آبیاری (نوع سیستم و تنش کم ‌آبی) بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی انگور (مطالعه موردی منطقه ناغان)

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1069-1080

10.22067/jsw.v32i6.67733

فاطمه فتاحی ناغانی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرحمن محمدخانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی


3. بررسی اثرات انواع خاکپوش بر کارایی مصرف آب وشاخص‌های رشد ذرت سینگل کراس 704

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 727-737

10.22067/jsw.v31i3.57266

شکوفه نجف آبادی؛ محمدرضا نوری امامزاده ای؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی


4. تأثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه‌های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشک

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 411-421

10.22067/jsw.v31i2.54183

سیده مریم میرابوالقاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ احمدرضا قاسمی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ای


5. اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 35-47

10.22067/jsw.v0i0.26699

سیده سهیلا نوربخش؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمدرضا نوری امام‌زاده‌ئی؛ روح الله فتاحی نافچی


6. تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت پساب شهری

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 586-595

10.22067/jsw.v0i0.26564

مریم حاج هاشم خانی؛ مهدی قبادی نیا؛ سید حسن طباطبائی؛ علیرضا حسین پور؛ سعداله هوشمند گوچی