نویسنده = �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 7
1. اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 985-997

10.22067/jsw.v0i0.31262

علی فلاحتی مروست؛ علیرضا حسین پور؛ سید حسن طباطبایی


3. اثرات ریزوسفری گندم (Triticum aestivum L.) بر سینتیک آزادسازی فسفر

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 780-791

10.22067/jsw.v0i0.28142

طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور


4. ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 113-122

10.22067/jsw.v0i0.22213

طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی


5. تأثیر بازدارنده ی نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1473-1482

10.22067/jsw.v0i0.19284

فریبا احسان پور؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور