نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12158

مریم نوابیان؛ محبوبه آقاجانی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ مجتبی رضایی


3. اثرات دور آبیاری در روش بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7496

کوروش مجد سلیمی؛ سید بابک صلواتیان؛ مجتبی رضایی