نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 9
1. کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1384-1394

10.22067/jsw.v0i0.19250

امیر حق وردی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد کافی


2. بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 990-998

10.22067/jsw.v0i0.15303

محمدحسین نجفی مود؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد کافی؛ علی شهیدی


3. تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14932

محمدحسین نجفی مود؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد کافی؛ علی شهیدی


6. تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12156

معصومه صالحی؛ محمد کافی؛ علیرضا کیانی


7. مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9299

علی اسکندری؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی