نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تراکم بر ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک لوم

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13650

نوشین رمضانی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ غلامحسین حق‌نیا؛ یعقوب منصوری


2. بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12491

نوشین رمضانی؛ غلام‌عباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ یعقوب منصوری؛ غلامحسین حق‌نیا؛ سلمان طاهری‌زاده


3. بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10240

مهرداد شریعتی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ زهرا درویش پسند