نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 7
3. بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 351-362

10.22067/jsw.v0i0.24361

نسرین قربان زاده؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ علیرضا کریمی


4. تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 922-932

10.22067/jsw.v0i0.15296

اسماء شعبانی؛ غلامحسین حق‌نیا؛ علیرضا کریمی؛ ملک مسعود احمدی


5. بررسی مفهوم خاک‌های درجا براساس تکوین و تکامل خاک‌های تشکیل‌شده از مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، مشهد

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14187

اکبر حسنی نکو؛ علیرضا کریمی؛ غلامحسین حق نیا؛ محمدحسین محمودی قرایی


6. تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11256

حسین شهاب آرخازلو؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ علیرضا کریمی