نویسنده = محمدهادی فرپور
تعداد مقالات: 4
1. ذخیره کربن آلی و غیر آلی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک ساردوئیه در جنوب کرمان

دوره 35، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 33-48

10.22067/jsw.v35i1.82133

حمیدرضا رفیعی؛ اعظم جعفری؛ احمد حیدری؛ محمدهادی فرپور؛ احمد عباس‌نژاد


2. اثرات حذف کربنات‌ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 637-648

10.22067/jsw.v34i1.81290

هدی حسینی؛ مجید فکری؛ محمدهادی فرپور؛ مجید محمودآبادی


3. مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک های تحت کشت پسته و کشت نشده مجاور آن در منطقه بیاض

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 169-179

10.22067/jsw.v0i0.22226

فیروزه نورمندی پور؛ محمدهادی فرپور؛ مهدی سرچشمه پور