نویسنده = ������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12144

حمیدرضا جلیلی؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ داوود فرسادی‌زاده