نویسنده = ����������������������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بهبود کارآیی مدل HYDRUS-2D در اثر اعمال تغییرات زمانی پارامترهای هیدرولیکی خاک

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1440-1449

10.22067/jsw.v0i0.19281

هدیه پوریزدان‌خواه؛ محمدرضا خالدیان


3. تعیین آرایش مناسب قطره چکان ها در اراضی شیب دار دشت فتحعلی مغان

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14171

عادل محمدی؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمدرضا خالدیان؛ علیرضا مریدنژاد؛ هما پورحاج شکر