نویسنده = ������������ ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. توزیع عناصر آرسنیک و سلنیوم در خاک های اطراف معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14862

محمدرضا شایسته فر؛ نجمه شفیعی؛ حسین شیرانی؛ علی رضایی؛ محمدرضا کارگر دیانتی