نویسنده = مهدی همائی
تعداد مقالات: 5
1. مدل سازی آماری شوری خاک در پهنه های گسترده

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 929-942

10.22067/jsw.v31i3.57184

یوسف هاشمی نژاد؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی


2. نقش غنی‌سازی پوسته زیستی خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری‌ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایش

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 545-556

10.22067/jsw.v31i2.54598

حسین خیرفام؛ مهدی همایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعای دارکی


3. آنالیز حساسیت روش القای الکترومغناطیسی برای تعیین شوری خاک در مقیاس وسیع

دوره 30، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 1282-1293

10.22067/jsw.v30i4.50288

یوسف هاشمی نژاد؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی


4. تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 30-40

10.22067/jsw.v30i1.35583

مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همائی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی نژاد