نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تخصیص بهینه مخازن ذخیره سطحی با استفاده از روش سلسله مراتب فازی (مطالعه موردی: سد مخزنی شهرچای ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22067/jsw.2021.68472.1018

الهام رضایی؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی


2. کاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدها

دوره 30، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 1102-1113

10.22067/jsw.v30i4.47283

علیرضا مقدم؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی