نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 30-40

10.22067/jsw.v30i1.35583

مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همائی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی نژاد


2. بررسی امکان کاربرد آب شور در آبیاری قطره‌ای در جهت پایداری اراضی

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 918-929

10.22067/jsw.v0i0.29932

محمد حسن لی؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پارسی نژاد