نویسنده = فریبا احسان پور
تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 237-250

10.22067/jsw.2021.14929.0

محبوبه قیطاسی؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور


سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 581-593

10.22067/jsw.v30i2.42565

حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور؛ شهرام کیانی


تأثیر EDTA و اسید سیتریک بر استخراج گیاهی مس و روی از یک خاک طبیعی آلوده توسط ارقام ذرت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1493-1505

10.22067/jsw.v29i6.29430

علی اکبر طاهری پور؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور