نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 8
1. بسط منحنی‌های هاف برای پنج ایستگاه منتخب در شرق دریاچه ارومیه

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1109-1123

10.22067/jsw.v32i6.72443

ساینا وکیلی آذر؛ یعقوب دین پژوه


4. یعقوب دین پیش بینی جریان رودخانه با روش جمعی احتمالاتی نزدیکترین همسایگی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 919-932

10.22067/jsw.v0i0.36022

هادی ثانی خانی؛ یعقوب دین پژوه؛ محمد علی قربانی؛ مهدی ضرغامی


5. تحلیل خشک‌سالی‌های شمالغرب ایران با روش شاخص اکتشاف خشک‌سالی

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 295-310

10.22067/jsw.v0i0.28050

سید بهروز حسینی؛ یعقوب دین پژوه؛ جعفر نیکبخت


6. پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 534-545

10.22067/jsw.v0i0.29201

سجاد عبداللهی اسدآبادی؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میرعباسی


7. بررسی کارایی مدل پویایی سیستم در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 127-138

10.22067/jsw.v0i0.22589

صابره دربندی؛ یعقوب دین پژوه؛ صبا زینالی


8. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه های آبریز (مطالعه موردی : حوضه آبریز آجی چای در استان آذربایجان شرقی)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1225-1234

10.22067/jsw.v0i0.21513

هادی ثانی خانی؛ یعقوب دین پزوه؛ سعید پوریوسف؛ سروین زمان زاد قویدل؛ بهاره صولتی