نویسنده = علی اصغر جعفرزاده
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد دو تکنیک داده‌کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه)

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 689-705

10.22067/jsw.v34i3.84154

امین موسوی؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان؛ علی اصغر جعفرزاده؛ بودیمن میناسنی


2. وضعیت ماده آلی خاک در توده‌های جنگلی ارسباران

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 115-127

10.22067/jsw.v34i1.80633

حسین رضائی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ احمد علیجانپور؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران