نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مدل سازی انتقال باکتری فکال کلی‌فرم در آبیاری قطره ای سطحی در یک خاک لوم رسی

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1758-1772

10.22067/jsw.v30i6.35887

فروغ عباسی تشنیزی؛ مهدی کوچک زاده؛ فریبرز عباسی


2. بررسی تأثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1584-1594

10.22067/jsw.v0i0.41254

فرید فیض اله پور؛ مهدی کوچک زاده؛ فریبرز عباسی؛ محمدنبی غیبی؛ رجب چوگان


3. کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 292-303

10.22067/jsw.v0i0.24355

عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده