نویسنده = ���������� �������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک در بخشی از اراضی شمال ایران

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 963-972

10.22067/jsw.v0i0.31260

سامره فلاحتکار؛ سید محسن حسینی؛ شمس اله ایوبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی