نویسنده = ���������� ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1733

احد فعالیان؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ ثنایی نژاد ثنایی نژاد؛ نظامی نظامی


2. بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه، دیرهنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1536

احد فعالیان؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ ثنایی نژاد ثنایی نژاد؛ نظامی نظامی