نویسنده = ���������������������� ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1018

احد فعالیان؛ امیری تکلدانی امیری تکلدانی؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ هورفر هورفر