نویسنده = ���������� �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریان‌های غیر ماندگار

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2321

احد فعالیان؛ کاشفی پور کاشفی پور؛ شفاعی بجستان شفاعی بجستان


2. مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1020

احد فعالیان؛ شفاعی بجستان شفاعی بجستان؛ کاشفی پور کاشفی پور