نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1535

احد فعالیان؛ داوری داوری؛ آستارایی آستارایی؛ مجیدی مجیدی؛ تمسکی تمسکی


2. تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1025

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری؛ تمسکی تمسکی