نویسنده = تفضلی تفضلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1033

احد فعالیان؛ تفضلی تفضلی؛ زارع ابیانه زارع ابیانه؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ غفوری غفوری؛ محسنی موحد محسنی موحد؛ مریانجی مریانجی